A Delia le entró una gran tristeza cuando supo lo que le pasó a su padre

Herria: Durango

Gaia: Gerran hilak edo desagertuak

Elkarrizketatua: Delia Mañarikua Joseba Andonegi Gabi Andonegi

Hildako / desagertua: Juan Zakarias Mañarikua Ziarsolo