Francoren ejerzitoarekin borrokatzera derrigorrean eroan zuten (KINTAK?!). Asturias aldean hil zen (data zehatzik ez).