Sotero Badaya Iturrizaga

  • Agertokia: Abadiño
  • Jaioterria: Abadiño
  • Tipologia: PENADOS
  • Jatorria: AGA