Jose Irazola Aldecoa

  • Agertokia: Amorebieta-Etxano
  • Jaioterria: Apatamonasterio
  • Tipologia: PENADOS
  • Jatorria: AGA