Pio Gorostiza Velez

  • Agertokia: Atxondo
  • Jaioterria: Atxondo
  • Tipologia: PENADOS
  • Jatorria: AGA