Martin Buruaga Urizar

  • Agertokia: Durango
  • Jaioterria: Atxondo
  • Tipologia: PENADOS
  • Jatorria: AGA