Jose Luis Ortuondo Ortuondo

  • Agertokia: Durango
  • Jaioterria: Dima
  • Tipologia: PENADOS
  • Jatorria: AGA