Encarnacion Ellauri Perez

  • Agertokia: Bilbao
  • Jaioterria: Durango
  • Tipologia: PENADOS
  • Adina: 24
  • Jatorria: AGA
  • Lanbidea: SL