Jose Arostegui Fresno

  • Agertokia: Durango
  • Jaioterria: Durango
  • Tipologia: PENADOS
  • Adina: 17
  • Jatorria: AGA
  • Lanbidea: panadero