Manuel Fornies Gordovil

  • Agertokia: Durango
  • Jaioterria: Durango
  • Tipologia: PENADOS
  • Adina: 38
  • Jatorria: AGA
  • Lanbidea: empleado