Sabino Irazola Alberdi

  • Agertokia: Durango
  • Jaioterria: Durango
  • Tipologia: PENADOS
  • Jatorria: AGA