Eugenio Larrañaga Landaburu

  • Agertokia: Elorrio
  • Jaioterria: Elorrio
  • Tipologia: PENADOS
  • Jatorria: AGA