Federico Iraeta Gandiaga

  • Agertokia: Donostia
  • Jaioterria: Ermua
  • Tipologia: PENADOS
  • Jatorria: AGA