Benito Elezcano Uribarri

  • Agertokia: Durango
  • Jaioterria: Igorre
  • Tipologia: PENADOS
  • Adina: 27
  • Jatorria: AGA
  • Lanbidea: metalurgico