Severino Diaz Canal

  • Agertokia: Durango
  • Jaioterria: La Felguera
  • Tipologia: PENADOS
  • Adina: 55
  • Jatorria: AGA
  • Lanbidea: ferroviario