Bonifacio Amesti Larrañaga

  • Agertokia: Ermua
  • Jaioterria: Mallabia
  • Tipologia: PENADOS
  • Jatorria: AGA