Luciano Plazaola Urizar

  • Agertokia: Elorrio
  • Jaioterria: Mondragon
  • Tipologia: PENADOS
  • Jatorria: AGA