Vicente Pujana Galindez

  • Agertokia: Durango
  • Jaioterria: Otxandio
  • Tipologia: PENADOS
  • Jatorria: AGA