Jose Trapero Rebollar

  • Agertokia: Otxandio
  • Jaioterria: Otxandio
  • Tipologia: PENADOS
  • Jatorria: AGA