Santiago Borja Garcia

  • Agertokia: Durango
  • Jaioterria: Sepulveda
  • Tipologia: PENADOS
  • Jatorria: AGA