Jose Zalbide Onaindia

  • Agertokia: Durango
  • Jaioterria: Sestao
  • Tipologia: PENADOS
  • Jatorria: AGA