Sotero Martinez Barrios

  • Agertokia: Durango
  • Jaioterria: Valladolid
  • Tipologia: PENADOS
  • Jatorria: AGA